Miljømerker

Hva betyr miljømerkene?

Ett produkt kan sertifiseres med forskjellige merker, og under har vi lagt en oversikt over merkene som er noen av de viktigste for våre produktkategorier.

Dersom du ønsker å ta ett mer miljøvennlig valg, finner du utvalgte produkter i «miljøvennlig valg» under fanen produkter, i vår nettside. Her kommer miljømerkingen tydelig fram. Det finnes også mer info i våre leverandørers kataloger.

For oss er det viktig å selge produkter av høy kvalitet, som gjør at produktene holder lengre og antall plagg reduseres. Det er mer bærekraftig i forhold til produksjon, transport og bruk.

Vi samarbeider derfor med leverandører som har fokus på god kvalitet og lang levetid.

Offentlige miljømerker

Svanemerket

Svanen stiller tøffe krav gjennom hele livssyklusen og drives på vegne av myndighetene. Svanemerket sertifiserer produktet med tanke på miljøpåvirkning fra råvare til bruk. Svanemerket stiller krav til arbeidsforhold i henhold til ILOs kjernekonvensjon.

Andre merkeordninger

Fairtrade Bomull

Fairtrade er en internasjonal standard som sertifiserer bomullet i plagget og bekjemper fattigdom for bomullsarbeidere ved å sikre rettferdig handel. Bomullsplukkeren er garantert en minimumspris for å dekke kostnadene for en bærekraftig produksjon.

GOTS

GOTS er et internasjonalt merke for klær og tekstiler. GOTS-produkter bruker alltid Økologisk bomull og resirkulert polyester. GOTS stiller høye krav til materialer, kvalitet, miljø og sosiale aspekter til alle aktører. GOTS garanterer også full sporbarhet gjennom hele forsyningskjeden.

Øko-Tex

Øko-Tex er et symbol som viser at sluttproduktet ikke inneholder skadelige kjemikalier. Tester utføres kun av autoriserte og uavhengige laboratorier. Oeko-Tex garanterer at produktet oppfyller kravene i REACH, EUs kjemikalielovgivning.

Bluesign

Bluesign® leverer en helhetlig løsning for sikker og miljøvennlig tekstilproduksjon, og jobber i alle ledd av leverandørkjeden for å sikre at produktene oppfyller strenge standarder med fokus på mennesker, miljø og ressurser.

Produsert av resirkulert materiale

Symbolet indikerer at produktet er laget helt eller delvis av resirkulert materiale. Resirkulering er å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer. Materialene kan komme fra produksjonsprosessen (pre-consumer) eller etter bruk (post-consumer).