Bærekraft

Miljøprofil

Proffklær vil fortsette å forebygge og minimere miljøpåvirkningen av vår virksomhet gjennom systematisk miljøarbeid og tilstrebe kontinuerlige forbedringer.

Proffklær sitt miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål med fokus på nr. 3, 4, 5, 8 og 12.

Fokusområder knyttet til FNs bærekraftsmål

God helse og livskvalitet

Vi tar de ansattes helse og livskvalitet på alvor, og har tiltak som både forebygger og behandler eventuelle skader og sykdom. Vi har en samarbeidsavtale med STERK Helse & Trening, der alle ansatte tilbys gratis treningsabonnement. De som sitter på kontor store deler av dagen, har hev og senk pult. De som står mye i løpet av en dag, får matter til å stå på. Alle ansatte får også velge arbeidstøy som de selv er komfortable med og kan velge 2-3 par gode sko i løpet av året. Vi har også helseforsikring for alle ansatte gjennom Tryg.

Vi er opptatte av godt arbeidsmiljø og det arrangeres sosiale tilsetninger flere ganger i året.

God utdanning

Vi er opptatte at alle ansatte på Proffklær AS, skal få den kunnskapen de trenger, for å bli trygge i jobben sin og på produktene vi selger. Alle leverandører har opplæring ca. en gang i året, eller oftere ved behov, om sine produkter. Vi får også innføring i eventuelt nye sertifiseringer, når det kommer.

Likestilling mellom kjønnene

Hos oss er vi like mange damer som menn. Vi er opptatte av en balanse og likestilling mellom kjønnene når vi ansetter og i de forskjellige avdelingene. Det finnes også damer og menn, i lederstillingene.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Vårt arbeid som arbeidsgiver er viktig, vi har mange underleverandører, og vi har ansvar for at ansatte i hele vår verdikjede har anstendige vilkår, arbeidsforhold og like muligheter.

Det er derfor viktig at Proffklær tar sin del av ansvaret og jobber tett med våre leverandører for å sikre best mulig arbeidsvilkår.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Menneskene forbruker mer ressurser enn det som er bærekraftig for kloden. For å sikre gode levekår for må vi minske ressursbruken og sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Vår høye velstand og store forbruk gjør at vi i Norge har høye utslipp og mye avfall. Utfordringen er å fremme en økonomisk vekst som ikke samtidig bidrar til at miljøet forringes.

Vi ønsker derfor og selge produkter av høy kvalitet, som gjør at produktene holder lengre og antall plagg reduseres. Det er mer bærekraftig i forhold til produksjon, transport og bruk.

HMS

Vi har ett stort fokus på arbeidsmiljø, da vi er avhengig av ansatte som trives og er motiverte for å yte god service. Vi gjør en del tiltak både sosialt og internt for å opprettholde er godt miljø for de ansatte.

 • Sosiale aktiviteter ca. 5 ganger per år.
 • Helseforsikring på alle ansatte.
 • Samarbeid med STERK Helse & Trening der alle ansatte får tilbud om gratis trening.
 • Vi har fokus på sikkerhet. Da er det viktig med ryddige lokaler, gode systemer for varemottak og plassering av alt som kommer inn og skal sendes ut. I tillegg er varer plassert i riktig arbeidshøyde for enkel håndtering.
 • Vi har hjertestarter
 • Hev og senk pult til kontoransatte og matter til lagerarbeidere som står mye ila en dag. I tillegg får alle riktig fottøy som avlaster flere ganger pr år.

Avfallshåndtering

Proffklær AS har gode kildesorteringsordninger. Vi jobber kontinuerlig til å forminske vårt avfall.

 • Vi sorterer alt avfall og har gode rutiner og stasjoner for dette.
 • Vi gjenbruker pappesker til utgående pakker.
 • Paller blir levert til retur eller gjenbrukes til egen lagring eller sendinger.
 • Vi jobber aktivt for å påvirke våre leverandører til å redusere bruk av unødig emballasje.

Transport

Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere våre transportkostnader. Dette vil ha en miljøgevinst.

 • Samler våre innkjøp. Vi unngår småbestillinger og samler innkjøp til en gang pr uke for de store leverandørene. Ansvar ligger hos innkjøpsansvarlig.
 • Samme gjøres for utgående pakker. Proffklær bruker Bring til utgående post, eller Hurtig-Gutta Transport i stor Oslo.
 • Vi tar stadig flere møter/kundeoppfølginger digitalt.

Innkjøp

 • Vi prøver etter beste evne å benytte leverandører med en klar miljøprofil som har en miljøsertifisering og/eller miljøsertifiserte produkter.
 • I 2022 og 2023 har vi vært på to fabrikkbesøk. Her hadde vi gjennomgang av produksjon, arbeidsforhold, helsebetingelser for de ansatte og valg av deres underleverandører. Dette er noe vi kommer til å fortsette med, og det er viktig for oss at våre leverandører legger til rette for dette.

Proffklær AS er Miljøfyrtårnsertifisert!

Vi ble miljøfyrtårnsertifisert i April 2023 og vi kommer til å jobbe kontinuerlig med vårt miljøarbeid.

«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.»

«Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser»

Grønt Punkt Norge

Proffklær AS er medlem av Grønt Punkt Norge og stiller da krav til at våre norske vareleverandører er standardmedlem av Grønt Punkt.

«Sammen med returselskapene sørger Grønt Punkt Norge for at emballasje får nytt liv etter den at har gjort nytten sin»