Godkjent Fallsikringskurs

Godkjent Fallsikringskurs

Fallsikringskurs – Godkjent kursbevis

Vi holder fallsikringskurs for våre kunder. Kurset egner seg for alle brukere av fallsikringsutstyr samt personell med HMS Ansvar.

Fallsikringskurset tar for seg følgende moduler:

  • Sikkerhetskultur, fallsikring som en del av et helhetstenkende begrep ved arbeid i høyden.
  • Aktuelle standarder, lover og forskrifter med hovedvekt på risikovurdering.
  • Utvelgelse av rett type personlig fallsikringsutstyr til arbeidets art.
  • Praktisk prøving av fallsikringsutstyr.
  • Forankring.
  • Krav til kontrollprosedyrer av fallsikringsutstyr.
  • Evakuering.

Deltageren får utlevert kurskompendium samt kursbevis

Sted: Våre lokaler i Alf Bjerckesvei 10
Varighet: 3,5-4 timer
Når: Fallsikringskurs arrangeres fortløpende etter behov.
Kontakt oss for nærmere info/ påmelding på sven-erik@proffklaer.no
Språk:Kurs kan kjøres på norsk eller engelsk.
Pris: kr 1200,- pr. pers. inkl. mat og drikke