Personlig Verneutstyr

For å verne om arbeidstakerens liv og helse er det viktig at personlig verneutstyr alltid brukes når det foreligger risiko for farlige påvirkninger. Arbeidsgiver er ansvarlig for at personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet, og at nødvendig opplæring blir gitt. Det er også viktig å påse at de ansatte bruker verneutstyr som er tilgjengelig på arbeidsplassen.

Bruk av Personlig Verneutstyr (PVU) på arbeidsplassen er regulert av arbeidsmiljøloven. Les mer på nettsidene til Arbeidstilsynet.

PERSONLIG VERNEUTSTYR (PV) - EU-DIREKTIV 89/686/EF
Direktivet skal sikre at alt PV som er solgt i EU og EØS området tilsvarer de relevante EN-standardene. Disse skal sikre en gjennomgående lik kvalitetsstandard og like konkurransevilkår. Produkt som møter kravene i en eller flere standarder skal påføres et CE-merke.


Nettbutikk: http://www.proffklaershop.no/verneutstyr

Vernefottøy

Image of 1332873567164.MaxSize.w-150.lm-1332873567186.Save
En "riktig" vernesko vurderes alltid etter brukergruppe og brukerbehov. En arbeidssko blir definert slik: en vernesko skal verne foten mot: fysiske, kjemiske, temperaturmessige ytre påvirkninger. Vern...

Hansker

Image of 1332878435380.MaxSize.w-150.lm-1332878435421.Save
I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor der er fare for påvirkning eller skade på hendene. Hansker bør brukes til beskyttelse mot følgende faktorer i arbeidsmiljøet: kje...


Øye og ansiktsvern / Vernebriller

Image of 1350403807802.MaxSize.w-150.lm-1350403807804.Save
I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig å gjennomføre...

Hodevern - Vernehjelm

Image of 1350404548980.MaxSize.w-150.lm-1350404548982.Save
Vernehjelm skal brukes i situasjoner hvor det er risiko for fallende gjenstander. Hjelmer kan også beskytte mot klem, varme, smeltet metall og elektrisitet. Vernehjelm bør i så fall ha tilleggsgodkjen...