Vernebriller

I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig å gjennomføre andre tiltak så må en type for øye- og ansiktsvern benyttes.


Det finnes ulike typer for øye- og ansiktsvern:

  • Vernebriller
  • Universalbriller
  • Sveisebriller
  • Sveiseskjermer
  • Ansiktsskjermer


Farer/problemstilling

For å velge riktig øyevern må en vurdere følgende problemstillinger:

Er det fare for partikler/mekanisk påvirkning?

Er det fare for kjemiske stoffer?
Er det fare for stråling?
Er det fare for sprut av smeltet metall eller annen intens varmestråling?
Er det en kombinasjon av farer i punkt 1, 2, 3 eller 4?

Vernebriller, både med og uten linser med styrke, er personlig verneutstyr på nivå 2 (strafferettslig ansvar er involvert), og skal testes å godkjennes av et sertifisert europeisk laboratorium.

Resultatet av testen (i henhold til kriteriene i EN166) definerer brillens egenskaper og ytelsesnivå. Brillens ramme og linse merkes med symboler som samsvarer med brillens ytelsesnivå.

Nettbutikk: http://www.proffklaershop.no/verneutstyr/oye-og-ansiktsvern

0103040506
Maxim SveisebrilleMetaliks Sport VernebrilleUnivet VernebrilleHodefeste og visir
Univet heldekkende Vernebrille
Oppdatert 08.07.2014 13:28