Verneutstyr

Hansker

Publisert 21.03.2014 12:51

I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor der er fare for påvirkning eller skade på hendene. Hansker bør brukes...

Vernebriller

Publisert 21.03.2014 12:43

I mange arbeidsmiljøer er det en rekke situasjoner som kan oppstå hvor det er fare for skade på øyet. Det kan være fare for ulike typer påvirkning og stråling. Der hvor det ikke er mulig å gjennomføre andre tiltak så må en type for øye- og ansiktsvern benyttes.


Hodevern - Vernehjelm

Publisert 21.03.2014 09:43
Vernehjelm skal brukes i situasjoner hvor det er risiko for fallende gjenstander. Hjelmer kan også beskytte mot klem, varme, smeltet metall og elektrisitet. Vernehjelm bør i så fall ha tilleggsgodkjenninger i henhold til dette.

Vernefottøy

Publisert 21.03.2014 09:03

En "riktig" vernesko vurderes alltid etter brukergruppe og brukerbehov. En arbeidssko blir definert slik: en vernesko skal verne foten mot:...