Hodevern - Vernehjelm

Vernehjelm skal brukes i situasjoner hvor det er risiko for fallende gjenstander. Hjelmer kan også beskytte mot klem, varme, smeltet metall og elektrisitet. Vernehjelm bør i så fall ha tilleggsgodkjenninger i henhold til dette.

Testing / godkjennelser
En vernehjelm skal være godkjent og testet etter kravene i EN397. Hjelmer testes da i forhold til minimumskravene til:

 • Støtabsorbering (innredning)
 • Inntrengningsmotstand
 • Selvslukkende
 • Temperaturegenskaper fra -10ºC til +50ºC
 • Bruddstyrke
 • I tillegg kan hjelmene frivillig testes i henhold til: Elektrisk påvirkning - svakstrøm (440 VAC)
 • Sidestivhet (merket med LD)
 • Smeltet metall (merket med MM)
 • Sterk varme (merket med +150ºC)
 • Elektrisk påvirkning - sterkstrøm (EN50365 - merket med 1000V og batchnummer)
 • Kulde -20ºC til -3 0ºC.

Dersom det forekommer sterkere varme enn +150ºC, bør importøren kontaktes for å sjekke hvor høy temperatur hjelmen tåler.

Nettbutikk: http://www.proffklaershop.no/verneutstyr/hodevern

01 03 04 05 06
Vernehjelm   Vernehjelm med integrert vernebrille Elektrikerhjelm Hjelmlue
Oppdatert 21.03.2014 10:50